สื่อมัลติมีเดีย

 

แนะนำสำนักTH

 

 

แนะนำสำนักEN

 

แชร์ประสบการณ์การดำเนินงานต้นแบบมาตรการ Bubble & Seal ในสถานประกอบกิจการ
นโยบายท่านอธิบดีวันสิ่งแวดล้อม 2564 "we change world change"
วันสิ่งแวดล้อมโลก 64 "ปลุกพลัง ปรับพฤติกรรม สร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม"
ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ในสถานประกอบการ (ThaiSub)
ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ในสถานประกอบการ (EngSub)
Heat Stroke
ประกาศชื่อโรคและอาการสำคัญภายใต้
พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
สถานประกอบการต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ (ซับไทย)  
อันตรายจากก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล
ห้องอาบน้ำอุ่น
โรครว้ายๆ วัยทำงาน - ทำงานในที่อับอากาศ
โรครว้ายๆ วัยทำงาน - โรคเนื้อเน่า
โรครว้ายๆ วัยทำงาน - ภาวะ Burnout คืออะไร
โรครว้ายๆ วัยทำงาน - EP.4 ถ้าต้องออกจากบ้านช่วงCOVID-19 ควรเตรียมตัวอย่างไร
โรครว้ายๆ วัยทำงาน - EP.3 เมื่อพบพนักงานป่วยเป็นโควิด-19 ควรทำอย่างไร
โรครว้ายๆ วัยทำงาน - EP.2 มาตรการในออฟฟิศในช่วง covid-19
โรครว้ายๆ วัยทำงาน - EP.1 วิกฤต Covid-19 'ประชุม' อย่างไรให้ปลอดภัย
"work life balance" เหนื่อยหนัก ก็พักบ้าง (Sub Thai)
"work life balance" เหนื่อยหนัก ก็พักบ้าง (Sub Eng)
VDO Present ต้านโควิด 19
VDO สถานประกอบการต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ (อังกฤษ)
VDO สถานประกอบการต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ (ซับไทย)

 คลิปความรู้อาชีพเก็บขยะ"เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง" โรคจากการทำงานป้องกันได้

   

คลิป"อ่านใส่ถอดทิ้ง" ปลอดภัยจริงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ความสำคัญในการลงนามของแรงงานนอกระบบ

  

ความสำคัญของกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ

   

       พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

          

       ยกร่าง พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

         

       Smart Office Workers ภายใต้แนวคิด“ปรับสมดุลคนทำงานออฟฟิศพิชิต 2 ม.”

          

       Zero TB In Health Care Workers บุคลากรยุคใหม่ ปลอดภัยจากวัณโรค

        

      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 1/4

        

      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 2/4         
      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 3/4         
      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 4/4         
      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 23 ม.ค. 61 1/4         
      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 24 ม.ค. 61 2/4         
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 25 ม.ค. 61 3/4         
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล วันที่ 26 ม.ค. 61 4/4         
     “สานพลัง สร้างเสริม ป้องกันโรค ภัยสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้างองค์รวม” Intro         
     “สานพลัง สร้างเสริม ป้องกันโรค ภัยสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้างองค์รวม” Labor         

     "หมู่บ้านคลิตี้ หมู่นี้มีความสุข"

        
 

     " สารตะกั่ว ตอนที่1 สัมผัสตะกั่ว"

        
 

     "สารตะกั่ว ตอนที่2 ตะกั่วเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร"

        

 

 

     "สารตะกั่ว ตอนที่ 3 ปกป้องเด็กไทยจากภัยสารตะกั่ว"

        

    "ฝุ่น PM2.5 และแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ"

        

   "คาโรชิ"

        
   "ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ..."
        
   "พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562"
        
    "การดูแลสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ"
        
 
   "กระบวนทัศน์ที่ปรับเปลี่ยน เพื่อการดูแลสุขภาพคนทำงาน"
 
        
   "กลไกการใช้ประโยชน์ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562"
        
  
   "พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562"