วิดีโอการอบรม

วิดีโอการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่าย

ด้านการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร “สร้างสรรค์สื่อแนวใหม่ สู่การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ”

           1. หลักเกณฑ์การอบบรม (คลิก)

           2. สร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

โดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล (อาจารย์ไอซ์)  

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ มหาวิทยามหิดล

(1 คลิป)

 

 

           3.การสร้าง Infographic ให้สวยอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Edraw Max

โดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล (อาจารย์ไอซ์)            

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ มหาวิทยามหิดล

(5 คลิป)

 

คลิปที่ 1

 คลิปที่ 2

 คลิปที่ 3

คลิปที่ 4

 

 คลิปที่ 5

 

           4. Story Board การสร้างภาพ หรือ Animation / Motion Graphic กับการสร้างสื่อเพื่อประกอบการนำเสนอ

โดย นางสาวพิมพิไร สุพัตร (อาจารย์มิ้น)   

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยามหิดล

(5 คลิป)

 

คลิปที่ 1

คลิปที่ 2

คลิปที่ 3

คลิปที่ 4

คลิปที่ 5