บทความสยามรัฐนานาสาระโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมบทความบทความนิตยสาร

สยามรัฐ,  มติชนสุดสัปดาห์ และหมอชาวบ้าน ตั้งแต่ปี 2552-2560 มีดังนี้

- 8-10 ชม.ในออฟฟิส คุณเสี่ยงอะไรบ้าง
- มารู้จักสารอินทรีย์ระเหยง่าย สารที่สัมผัสง่ายๆในชีวิตประจำวัน

 

- คลินิกโรคจากการทำงาน คลินิกเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
- ภาวะอากาศร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพ

 

- เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย
- ควันธูปภัยที่ไม่ควรมองข้าม

 

- รู้เตรียม รู้ระวัง รู้จัดการ ขยะอันตรายในบ้าน
- ใส่ใจในสุขภาพการขับรถสักนิดเพื่อชีวิตของคุณและผู้โดยสาร

 

- คลินิกสุขภาพเกษตรกรช่วยคุณได้
- ยืดแล้วเหยียด เครียดแล้วคลาย ทำง่ายๆที่ทำงาน
- รับมือหมอกควัน ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ
- ล้างมือหลังเลิกงาน ลูกหลานปลอดภัย

 

- โรคภูมิแพ้กรุงเทพฯจริงหรือ
- หมอกจากๆหรือควัน คล้ายกันจนบางที ไม่อาจรู้
- อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง ปลอดภัยจริงจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช

 

- ของเล่นอันตรายภัยร้ายสุขภาพเด็ก
- ภัยหมอกควันภัยร้ายทำลายสุขภาพ
- โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานในออฟฟิส โรคฮิตที่ใครๆก็ไม่อยากเป็น

 

ภัยสุขภาพ ที่เกิดจากขยะ
อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง

 

รู้ทัน ระวังภัย มูลฝอยติดเชื้อ
หมอกควัน ภัยร้ายทำลานสุขภาพ
ออฟฟิซซินโดรม

 

สุขภาพดีขับขี่ปลอดภัย