พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัย 60 ชม. ประจำปี 2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัย 60 ชม . ประจำปี 2560

วันที่ 5-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแอมชาบาสเดอร์ กรุงเทพฯ