ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยบริการภาคเอกชนและโรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสวาธารณสุข

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยบริการภาคเอกชนและโรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสวาธารณสุขให้ดำเนินงานจุดบริการอาชีวอนามัยมาตรฐานหลักสูตรการจัดการคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลและการใช้เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี