งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 Thailand Safe@Work 2018

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 Thailand Safe@Work 2018
โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมร่วมออกบูธจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย และเจ้าหน้าที่ของสำนักฯเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้กับเข้าผู้ร่วมงาน 
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา