การประชุมเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงกรณีสถาการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

การประชุมเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงกรณีสถาการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

เกินค่ามาตรฐานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม