การประชุมเชิงปฏิบัติการเผื่อการจัดทำแผนและซ้อมแผน กณีอุบัติภัยสารเคมีในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จ.ระยอง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผื่อการจัดทำแผนและซ้อมแผน กณีอุบัติภัยสารเคมีในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ อ.เมือง จ.ระยอง