ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
3.2 โรคแอนแทรกซ์ 7,708 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
3.1 วัณโรคปอด 12,470 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
2.2 โรคจากความร้อน 22,777 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน 43,977 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
1.16 โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 34,294 06 มกราคม 2558 - 10:36 น.
1.15 โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด์ 7,917 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.14 โรคคาร์บอนมอนนอกไฃด์ 10,261 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.13 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 16,994 06 มกราคม 2558 - 10:34 น.
1.12 โรคจากแอมโมเนีย 23,009 30 ธันวาคม 2557 - 13:55 น.
1.11 คลอรีน 13,145 30 ธันวาคม 2557 - 13:52 น.
1.10 โรคจากตะกั่ว 37,337 30 ธันวาคม 2557 - 13:47 น.
1.9 โรคจากปรอท 18,135 30 ธันวาคม 2557 - 13:42 น.
1.8 โรคจากสารหนู 30,321 30 ธันวาคม 2557 - 13:40 น.
1.7 โรคจากแมงกานีส 23,147 30 ธันวาคม 2557 - 13:36 น.
1.6 โรคจากโครเมียม 18,529 30 ธันวาคม 2557 - 13:33 น.
1.5 โรคจากแคดเมียม 22,910 29 ธันวาคม 2557 - 11:32 น.
1.4 โรคจากไซลีน 11,313 29 ธันวาคม 2557 - 11:29 น.
1.3 โรคจากสไตรีน 9,118 29 ธันวาคม 2557 - 11:24 น.
1.2 โรคจากโทลูอีน 21,051 29 ธันวาคม 2557 - 11:21 น.
1.1 โรคจากเบนซีน 22,959 26 ธันวาคม 2557 - 16:22 น.