ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรับสมัครลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 3 อัตรา 349 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:31 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 11 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:16 น.
ให้ดอกไม้ "วาเลนไทน์" เช็คให้แน่ใจ - ปลอดภัยจากสารพิษ 7 19 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:08 น.
6 โรคยอดฮิตของ "แอร์/สจ๊วต" 5 19 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:06 น.
ขาด "วิตามินบี 1" อาจถึงตาย เสี่ยงสูงในกลุ่มประมง 6 19 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:04 น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37 05 กุมภาพันธ์ 2563 - 05:29 น.
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54 05 กุมภาพันธ์ 2563 - 05:29 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส พร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 29 05 กุมภาพันธ์ 2563 - 05:28 น.
(ฺBackdrop) รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 25 04 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:50 น.
หน้ากากกรองอนุภาค N95 VS หน้ากากอนามัย 14 04 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:49 น.
ปลอดภัยไว้ก่อน คู่มือป้องกันฝุ่นฉบับประชาชน 14 04 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:47 น.
สวมหน้ากากอนามัยอย่างไรป้องกัน PM 2.5 และ โคโรน่า 63 03 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:24 น.
ประชุมเยอะใครว่าดี 20 03 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:22 น.
ป้องกันอันตรายที่คาดไม่ถึง จาก "การทำงานในที่อับอากกาศ" 20 03 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:21 น.
ภาวะหดหู่หลังหยุดยาว 17 03 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:19 น.
ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ทุกคน รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ “กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 129 31 มกราคม 2563 - 07:20 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 31 29 มกราคม 2563 - 15:55 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32 29 มกราคม 2563 - 04:08 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 29 มกราคม 2563 - 04:07 น.
รมว. สธ. นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและรับมือกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 129 28 มกราคม 2563 - 07:57 น.