หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 580 23 สิงหาคม 2560 - 23:10 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 606 16 สิงหาคม 2560 - 15:10 น.
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ 758 14 มิถุนายน 2560 - 09:43 น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 682 29 พฤษภาคม 2560 - 14:35 น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 790 18 พฤษภาคม 2560 - 14:52 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 568 11 พฤษภาคม 2560 - 09:24 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 772 17 มิถุนายน 2559 - 13:54 น.
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การใช้อัตลักษณ์ของกรมควบคุมโรค 1,626 03 กันยายน 2558 - 16:47 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 747 06 มกราคม 2558 - 12:33 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร 769 06 มกราคม 2558 - 12:33 น.