หนังสือเวียน
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 601 16 สิงหาคม 2560 - 15:10 น.
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ 752 14 มิถุนายน 2560 - 09:43 น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 676 29 พฤษภาคม 2560 - 14:35 น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 785 18 พฤษภาคม 2560 - 14:52 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 563 11 พฤษภาคม 2560 - 09:24 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 766 17 มิถุนายน 2559 - 13:54 น.
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การใช้อัตลักษณ์ของกรมควบคุมโรค 1,619 03 กันยายน 2558 - 16:47 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 739 06 มกราคม 2558 - 12:33 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร 763 06 มกราคม 2558 - 12:33 น.