สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
20X3ถนอมสายตา 1,083 25 มกราคม 2559 - 16:15 น.
การเลือกใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมจากหมอกควันไฟป่า สำหรับประชาชน ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ 2,144 06 พฤศจิกายน 2558 - 14:29 น.
อินโฟกราฟฟิก เรื่อง อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง ปลอดภัยจริงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3,261 02 กันยายน 2558 - 15:24 น.
อินโฟกราฟฟิก เรื่อง เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง 3,720 02 กันยายน 2558 - 15:19 น.
แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2,484 25 พฤษภาคม 2558 - 13:51 น.
คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่อยู่กะกลางคืน (Shift Work : How to Care Yourself) 2,917 14 มกราคม 2558 - 17:04 น.
คำแนะนำการปฏิบัติตัวทางสุขภาพสำหรับประชาชน และ คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการรับมือกับปัญหาหมอกควัน 725 14 มกราคม 2558 - 16:50 น.
คำแนะนำการเลือกใช้หน้ากากปกป้องระบบหายใจในสถานการณ์หมอกควัน 787 14 มกราคม 2558 - 16:45 น.
การดูแลสุขภาพให้ปลอดโรคและภัยจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยหรือสารวีโอซี (VOCs) สำหรับประชาชน 1,000 14 มกราคม 2558 - 16:26 น.
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการป้องกัน เรื่อง การป้องกันอันตรายจากสารเคมี สำหรับครูและประชาชน 5,894 27 พฤศจิกายน 2557 - 07:51 น.