สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
การได้ยินผิดปกติ ภัยเงียบที่มองไม่เห็น 52 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 15:35 น.
พิทักษ์สุขภาพประชาชน PM2.5 57 13 กุมภาพันธ์ 2561 - 16:45 น.
แผ่นปลิวแนวคำถามสำหรับซักประวัติคัดกรองโรค 1,133 21 ตุลาคม 2559 - 11:26 น.
องค์ความรู้ด้านการก่ออันตรายของสารกำจัดศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวัง เมโทมิล (Methomyl) 1,220 20 มิถุนายน 2559 - 14:44 น.
โรคลมแดด 1,160 12 เมษายน 2559 - 15:52 น.
ระวัง 3 โรคร้ายจากเสื้อหนาวมือสอง 748 22 มีนาคม 2559 - 12:13 น.
ขยับวันละนิดพิชิต ออฟฟิศซินโดรม 1,093 22 มีนาคม 2559 - 12:05 น.
แร่ใยหินปีศาจร้ายที่ซ่อนอยู่ในบ้านคุณ 561 22 มีนาคม 2559 - 11:52 น.
5 โรคเสี่ยงจากแร่ใยหินภัยร้ายที่คุณอาจไม่รู้ตัว 469 22 มีนาคม 2559 - 11:42 น.
เตือนภัย! ในเต็นท์ อาจเสียชีวิตไม่รู้ตัว 262 25 มกราคม 2559 - 16:34 น.
20X3ถนอมสายตา 400 25 มกราคม 2559 - 16:15 น.
การเลือกใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมจากหมอกควันไฟป่า สำหรับประชาชน ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ 839 06 พฤศจิกายน 2558 - 14:29 น.
อินโฟกราฟฟิก เรื่อง อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง ปลอดภัยจริงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 1,387 02 กันยายน 2558 - 15:24 น.
อินโฟกราฟฟิก เรื่อง เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง 1,871 02 กันยายน 2558 - 15:19 น.
แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 1,755 25 พฤษภาคม 2558 - 13:51 น.
คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่อยู่กะกลางคืน (Shift Work : How to Care Yourself) 782 14 มกราคม 2558 - 17:04 น.
คำแนะนำการปฏิบัติตัวทางสุขภาพสำหรับประชาชน และ คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการรับมือกับปัญหาหมอกควัน 245 14 มกราคม 2558 - 16:50 น.
คำแนะนำการเลือกใช้หน้ากากปกป้องระบบหายใจในสถานการณ์หมอกควัน 262 14 มกราคม 2558 - 16:45 น.
การดูแลสุขภาพให้ปลอดโรคและภัยจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยหรือสารวีโอซี (VOCs) สำหรับประชาชน 345 14 มกราคม 2558 - 16:26 น.
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการป้องกัน เรื่อง การป้องกันอันตรายจากสารเคมี สำหรับครูและประชาชน 1,158 27 พฤศจิกายน 2557 - 07:51 น.