สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
แผ่นปลิวแนวคำถามสำหรับซักประวัติคัดกรองโรค 697 21 ตุลาคม 2559 - 11:26 น.
องค์ความรู้ด้านการก่ออันตรายของสารกำจัดศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวัง เมโทมิล (Methomyl) 957 20 มิถุนายน 2559 - 14:44 น.
โรคลมแดด 990 12 เมษายน 2559 - 15:52 น.
ระวัง 3 โรคร้ายจากเสื้อหนาวมือสอง 612 22 มีนาคม 2559 - 12:13 น.
ขยับวันละนิดพิชิต ออฟฟิศซินโดรม 914 22 มีนาคม 2559 - 12:05 น.
แร่ใยหินปีศาจร้ายที่ซ่อนอยู่ในบ้านคุณ 468 22 มีนาคม 2559 - 11:52 น.
5 โรคเสี่ยงจากแร่ใยหินภัยร้ายที่คุณอาจไม่รู้ตัว 391 22 มีนาคม 2559 - 11:42 น.
เตือนภัย! ในเต็นท์ อาจเสียชีวิตไม่รู้ตัว 214 25 มกราคม 2559 - 16:34 น.
20X3ถนอมสายตา 318 25 มกราคม 2559 - 16:15 น.
การเลือกใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมจากหมอกควันไฟป่า สำหรับประชาชน ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ 669 06 พฤศจิกายน 2558 - 14:29 น.
อินโฟกราฟฟิก เรื่อง อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง ปลอดภัยจริงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 1,229 02 กันยายน 2558 - 15:24 น.
อินโฟกราฟฟิก เรื่อง เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง 1,638 02 กันยายน 2558 - 15:19 น.
แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 1,510 25 พฤษภาคม 2558 - 13:51 น.
คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่อยู่กะกลางคืน (Shift Work : How to Care Yourself) 662 14 มกราคม 2558 - 17:04 น.
คำแนะนำการปฏิบัติตัวทางสุขภาพสำหรับประชาชน และ คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการรับมือกับปัญหาหมอกควัน 197 14 มกราคม 2558 - 16:50 น.
คำแนะนำการเลือกใช้หน้ากากปกป้องระบบหายใจในสถานการณ์หมอกควัน 220 14 มกราคม 2558 - 16:45 น.
การดูแลสุขภาพให้ปลอดโรคและภัยจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยหรือสารวีโอซี (VOCs) สำหรับประชาชน 294 14 มกราคม 2558 - 16:26 น.
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการป้องกัน เรื่อง การป้องกันอันตรายจากสารเคมี สำหรับครูและประชาชน 1,045 27 พฤศจิกายน 2557 - 07:51 น.