สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
การบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน 145 11 มีนาคม 2564 - 16:32 น.
เด็กฉลาดปลอดภัยห่างไกลสารตะกั่ว 161 11 มีนาคม 2564 - 16:14 น.
แผ่นพับแรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 2,493 12 กรกฏาคม 2562 - 10:17 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการปลอดภัย-สำหรับวิสาหกิจชุมชน 959 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 03:57 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการปลอดภัย 1,494 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 03:52 น.
แผ่นพับเด็กห่างไกลสารตะกั่ว 1,808 17 ธันวาคม 2561 - 06:53 น.
ควันธูป 929 26 กรกฏาคม 2561 - 11:20 น.
PM2.5 6,017 26 กรกฏาคม 2561 - 11:14 น.
แผ่นปลิวแนวคำถามสำหรับซักประวัติคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม(ภาษาพม่า) 867 28 มีนาคม 2561 - 11:42 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (สำหรับวิสาหกิจชุมชน) 610 28 มีนาคม 2561 - 11:37 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 715 28 มีนาคม 2561 - 11:37 น.
ไดคลอโรอีเทน (Dichloroethane) 947 25 มกราคม 2561 - 11:56 น.
ตลอโรฟอร์ม (Chloroform) 1,934 25 มกราคม 2561 - 11:55 น.
บิวทาไดอีน (Butadiene) 944 25 มกราคม 2561 - 11:54 น.
เบนซีน (Benzene) 1,012 25 มกราคม 2561 - 11:54 น.
Zero TB in Health Care Workers 1,348 17 มกราคม 2561 - 09:16 น.
แผ่นพับให้ความรู้สำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะและผู้รับบริการ 938 21 ธันวาคม 2560 - 10:12 น.
ร่วมปกป้อง IQ เด็กไทยจากภัยสารตะกั่ว 941 20 ธันวาคม 2559 - 15:15 น.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักฯ(ภาษาอังกฤษ) 1,180 21 ตุลาคม 2559 - 13:13 น.
แผ่นพับบทบาท อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชน:กรณีหมอกควัน 1,907 21 ตุลาคม 2559 - 09:45 น.