สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
แผ่นพับแรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 170 12 กรกฏาคม 2562 - 10:17 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการปลอดภัย-สำหรับวิสาหกิจชุมชน 247 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 03:57 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการปลอดภัย 319 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 03:52 น.
แผ่นพับเด็กห่างไกลสารตะกั่ว 355 17 ธันวาคม 2561 - 06:53 น.
ควันธูป 330 26 กรกฏาคม 2561 - 11:20 น.
PM2.5 2,202 26 กรกฏาคม 2561 - 11:14 น.
แผ่นปลิวแนวคำถามสำหรับซักประวัติคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม(ภาษาพม่า) 404 28 มีนาคม 2561 - 11:42 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (สำหรับวิสาหกิจชุมชน) 264 28 มีนาคม 2561 - 11:37 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 324 28 มีนาคม 2561 - 11:37 น.
ไดคลอโรอีเทน (Dichloroethane) 394 25 มกราคม 2561 - 11:56 น.
ตลอโรฟอร์ม (Chloroform) 1,005 25 มกราคม 2561 - 11:55 น.
บิวทาไดอีน (Butadiene) 295 25 มกราคม 2561 - 11:54 น.
เบนซีน (Benzene) 392 25 มกราคม 2561 - 11:54 น.
Zero TB in Health Care Workers 420 17 มกราคม 2561 - 09:16 น.
แผ่นพับให้ความรู้สำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะและผู้รับบริการ 330 21 ธันวาคม 2560 - 10:12 น.
ร่วมปกป้อง IQ เด็กไทยจากภัยสารตะกั่ว 548 20 ธันวาคม 2559 - 15:15 น.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักฯ(ภาษาอังกฤษ) 639 21 ตุลาคม 2559 - 13:13 น.
แผ่นพับบทบาท อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชน:กรณีหมอกควัน 1,208 21 ตุลาคม 2559 - 09:45 น.
แผนพับ 10 เรื่องน่ารู้ที่ควรรู้ เผยแพร่ความรู้ 10 โรค 1,587 19 ตุลาคม 2559 - 17:05 น.
แผนพับขับเคลื่อน(ร่าง) พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 950 19 ตุลาคม 2559 - 16:29 น.