สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
แผ่นพับแรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 287 12 กรกฏาคม 2562 - 10:17 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการปลอดภัย-สำหรับวิสาหกิจชุมชน 289 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 03:57 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการปลอดภัย 417 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 03:52 น.
แผ่นพับเด็กห่างไกลสารตะกั่ว 451 17 ธันวาคม 2561 - 06:53 น.
ควันธูป 396 26 กรกฏาคม 2561 - 11:20 น.
PM2.5 2,559 26 กรกฏาคม 2561 - 11:14 น.
แผ่นปลิวแนวคำถามสำหรับซักประวัติคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม(ภาษาพม่า) 440 28 มีนาคม 2561 - 11:42 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (สำหรับวิสาหกิจชุมชน) 289 28 มีนาคม 2561 - 11:37 น.
แผ่นพับโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 361 28 มีนาคม 2561 - 11:37 น.
ไดคลอโรอีเทน (Dichloroethane) 431 25 มกราคม 2561 - 11:56 น.
ตลอโรฟอร์ม (Chloroform) 1,150 25 มกราคม 2561 - 11:55 น.
บิวทาไดอีน (Butadiene) 328 25 มกราคม 2561 - 11:54 น.
เบนซีน (Benzene) 440 25 มกราคม 2561 - 11:54 น.
Zero TB in Health Care Workers 536 17 มกราคม 2561 - 09:16 น.
แผ่นพับให้ความรู้สำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะและผู้รับบริการ 397 21 ธันวาคม 2560 - 10:12 น.
ร่วมปกป้อง IQ เด็กไทยจากภัยสารตะกั่ว 581 20 ธันวาคม 2559 - 15:15 น.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักฯ(ภาษาอังกฤษ) 695 21 ตุลาคม 2559 - 13:13 น.
แผ่นพับบทบาท อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชน:กรณีหมอกควัน 1,299 21 ตุลาคม 2559 - 09:45 น.
แผนพับ 10 เรื่องน่ารู้ที่ควรรู้ เผยแพร่ความรู้ 10 โรค 1,680 19 ตุลาคม 2559 - 17:05 น.
แผนพับขับเคลื่อน(ร่าง) พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 996 19 ตุลาคม 2559 - 16:29 น.