สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
โรคพิษสารทำลายอินทรีย์ 628 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 04:31 น.
โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช 1,952 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 04:29 น.
ห่างไกลโรคร้ายๆรับ ตรุษจีน 415 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 03:36 น.
ขับรถนานเตรียมตัวอย่างไร 455 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 03:33 น.
ขับรถนาน 360 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 03:33 น.
ควันธูป อันตรายช่วงตรุษจีน 374 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 03:29 น.
7โรคร้ายวัยทำงานที่พบเจอมากที่สุด 1,058 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 03:24 น.
ปลอดภัยไว้ก่อนรับมือกับฝุ่น PM2.5 1,166 30 มกราคม 2562 - 06:07 น.
ฝุ่น PM2.5 เลือกหน้ากากแบบไหนถึงเหมาะ 958 30 มกราคม 2562 - 06:03 น.
อันตรายจากแป้งฝุ่น 525 19 ธันวาคม 2561 - 10:46 น.
นอนในรถให้ปลอดภัย 478 19 ธันวาคม 2561 - 10:44 น.
แผ่นพับเด็กห่างไกลสารตะกั่ว 536 17 ธันวาคม 2561 - 06:57 น.
ก๊าซพิษ จากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส 737 26 พฤศจิกายน 2561 - 05:00 น.
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลความรู้ 2,201 26 ตุลาคม 2561 - 11:54 น.
การป้องกันอุบัติเหตุ การได้ยินผิดปกติ โรคปอด 1,996 25 กรกฏาคม 2561 - 14:31 น.
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 3,500 02 กรกฏาคม 2561 - 14:00 น.
Roll Up ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 8,529 28 ธันวาคม 2560 - 10:26 น.
ชุดโปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ 3 ภาษา 12,859 03 สิงหาคม 2559 - 12:58 น.
ชุดโปสเตอร์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 7 โรค 2,196 03 สิงหาคม 2559 - 11:16 น.