สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
Telework 128 10 มิถุนายน 2565 - 05:26 น.
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็น เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง (ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562) 309 11 พฤษภาคม 2565 - 11:25 น.
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการ ฯ 184 11 พฤษภาคม 2565 - 11:24 น.
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 267 11 พฤษภาคม 2565 - 11:23 น.
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ แรงงานไทยทำงานปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 50 10 พฤษภาคม 2565 - 10:14 น.
สุขสันต์วันสงกรานต์ 2565 สาดน้ำทิพย์ งดปะแป้งเพื่อความปลอดภัย ฉลองสงกรานต์แบบใหม่ ห่างไกลโควิด 19 52 10 พฤษภาคม 2565 - 10:13 น.
ประกันสังคมวัยทำงานส่งทุกเดือน ครอบคลุมอะไรบ้าง? 75 10 พฤษภาคม 2565 - 09:53 น.
นอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร 149 15 มีนาคม 2565 - 11:13 น.
น้ำมันรั่วไหลลงทะเล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอะไรบ้าง 90 07 มีนาคม 2565 - 13:07 น.
ตรุษจีน ระวัง 3 สารอันตราย 5 สารปนเปื้อน 85 07 มีนาคม 2565 - 13:07 น.
30 ยังโสด ไม่ใช้เรื่องแปลก ชี้เทรนด์ Waithood ในคนรุ่นใหม่ 91 07 มีนาคม 2565 - 13:06 น.
เที่ยวหน้าหนาวให้ปลอดภัย ต้องระวัง 5 โรคภัยใกล้ตัว 178 27 ธันวาคม 2564 - 12:00 น.
โอมิครอนเข้าไทย เรารู้อะไรแล้วบ้าง ? 273 27 ธันวาคม 2564 - 12:00 น.
วิธีจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูก คนสร้างใส่ใจ - ปลอดภัยคนเก็บ 332 19 สิงหาคม 2564 - 14:25 น.
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เหตุขาดอากาศเสียชีวิตใน โรงเพาะเห็ด 218 19 สิงหาคม 2564 - 14:24 น.
โรคใหม่ๆ ของวัยทำงาน 2021 459 19 สิงหาคม 2564 - 14:23 น.
Home Isolation ฉบับรวบรัด 356 14 กรกฏาคม 2564 - 10:59 น.
4 ข้อปฏิบัติ หลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติก 190 14 กรกฏาคม 2564 - 10:58 น.
ทำไมต้องอพยพด่วน อันตรายจากเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติก 178 14 กรกฏาคม 2564 - 10:58 น.
นั่งผิด ชีวิตเปลี่ยน 401 14 กรกฏาคม 2564 - 10:57 น.