สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
อันตรายจากแป้งฝุ่น 36 19 ธันวาคม 2561 - 10:46 น.
นอนในรถให้ปลอดภัย 24 19 ธันวาคม 2561 - 10:44 น.
แผ่นพับเด็กห่างไกลสารตะกั่ว 32 17 ธันวาคม 2561 - 06:57 น.
ก๊าซพิษ จากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส 57 26 พฤศจิกายน 2561 - 05:00 น.
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลความรู้ 157 26 ตุลาคม 2561 - 11:54 น.
การป้องกันอุบัติเหตุ การได้ยินผิดปกติ โรคปอด 324 25 กรกฏาคม 2561 - 14:31 น.
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 396 02 กรกฏาคม 2561 - 14:00 น.
Roll Up ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 2,478 28 ธันวาคม 2560 - 10:26 น.
ชุดโปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ 3 ภาษา 5,462 03 สิงหาคม 2559 - 12:58 น.
ชุดโปสเตอร์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 7 โรค 1,366 03 สิงหาคม 2559 - 11:16 น.