สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
การป้องกันอุบัติเหตุ การได้ยินผิดปกติ โรคปอด 127 25 กรกฏาคม 2561 - 14:31 น.
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 178 02 กรกฏาคม 2561 - 14:00 น.
Roll Up ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 1,584 28 ธันวาคม 2560 - 10:26 น.
ชุดโปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ 3 ภาษา 4,320 03 สิงหาคม 2559 - 12:58 น.
ชุดโปสเตอร์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 7 โรค 1,196 03 สิงหาคม 2559 - 11:16 น.