สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 85 02 กรกฏาคม 2561 - 14:00 น.
ชุดโปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ 3 ภาษา 3,651 03 สิงหาคม 2559 - 12:58 น.
ชุดโปสเตอร์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 7 โรค 1,071 03 สิงหาคม 2559 - 11:16 น.