สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
Backdrop มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal 229 21 กันยายน 2564 - 07:05 น.
Bubble and Seal เพื่อการควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการ 279 21 กันยายน 2564 - 07:03 น.
Bubble and Seal เพื่อการป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการ 319 21 กันยายน 2564 - 07:01 น.
(ฺBackdrop) รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 516 04 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:50 น.
หน้ากากกรองอนุภาค N95 VS หน้ากากอนามัย 566 04 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:49 น.
ปลอดภัยไว้ก่อน คู่มือป้องกันฝุ่นฉบับประชาชน 437 04 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:47 น.
Kick of ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี 1,018 14 พฤศจิกายน 2562 - 04:12 น.
(ฺBackdrop) การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยมาตราการสุขภาพ 1,357 25 ตุลาคม 2562 - 11:54 น.
3 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 532 25 ตุลาคม 2562 - 11:47 น.
ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน Wellness Center 1,327 14 มิถุนายน 2562 - 06:17 น.
ความรู้เรื่องสารตะกั่วในเด็ก 1,855 01 เมษายน 2562 - 04:37 น.
สุดยอดไม้ประดับดูดสารพิษในที่ทำงาน 1,169 25 กรกฏาคม 2561 - 16:33 น.
Smart Office 850 15 มิถุนายน 2561 - 17:05 น.
Roll up+Backdrop+Sticker Zero TB 1,192 09 มกราคม 2561 - 10:55 น.
Roll up สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (ปี พ.ศ. 2560) 1,689 06 กรกฏาคม 2560 - 14:56 น.
Backdrop สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (ปี พ.ศ. 2560) 1,922 06 กรกฏาคม 2560 - 10:33 น.
ไวนิล โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 1,571 13 มีนาคม 2558 - 15:15 น.
ไวนิล สถานประกอบการนี้ เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 1,757 13 มีนาคม 2558 - 15:11 น.
ผลต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่าย 1,197 15 มกราคม 2558 - 14:42 น.
สารอินทรีย์ระเหยง่าย เข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนบ้าง 1,109 15 มกราคม 2558 - 14:41 น.