สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
Kick of ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี 36 14 พฤศจิกายน 2562 - 04:12 น.
(ฺBackdrop) การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยมาตราการสุขภาพ 45 25 ตุลาคม 2562 - 11:54 น.
3 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 56 25 ตุลาคม 2562 - 11:47 น.
ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน Wellness Center 217 14 มิถุนายน 2562 - 06:17 น.
ความรู้เรื่องสารตะกั่วในเด็ก 484 01 เมษายน 2562 - 04:37 น.
สุดยอดไม้ประดับดูดสารพิษในที่ทำงาน 496 25 กรกฏาคม 2561 - 16:33 น.
Smart Office 404 15 มิถุนายน 2561 - 17:05 น.
Roll up+Backdrop+Sticker Zero TB 544 09 มกราคม 2561 - 10:55 น.
Roll up สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (ปี พ.ศ. 2560) 850 06 กรกฏาคม 2560 - 14:56 น.
Backdrop สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (ปี พ.ศ. 2560) 913 06 กรกฏาคม 2560 - 10:33 น.
ไวนิล โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 1,015 13 มีนาคม 2558 - 15:15 น.
ไวนิล สถานประกอบการนี้ เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 1,071 13 มีนาคม 2558 - 15:11 น.
ผลต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่าย 786 15 มกราคม 2558 - 14:42 น.
สารอินทรีย์ระเหยง่าย เข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนบ้าง 700 15 มกราคม 2558 - 14:41 น.
สารอินทรีย์ระเหยง่าย คือ อะไร 714 15 มกราคม 2558 - 14:40 น.
การป้องกันอันตรายจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย 1,032 15 มกราคม 2558 - 14:39 น.
อุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 1,274 15 มกราคม 2558 - 14:20 น.
โรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพ 1,424 15 มกราคม 2558 - 14:12 น.
วิธีปฏิบัติงานกับสารทำละลาย 550 15 มกราคม 2558 - 14:05 น.
การจัดท่าอย่างไรให้เหมาะสมกับการทำงาน 1,067 15 มกราคม 2558 - 14:02 น.