ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ประกวดราคาซื้้อเครื่องวิเคราะห์ประมาณแร่ธาตุ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) 530 09 ธันวาคม 2559 - 14:27 น.
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 1 งาน 562 28 พฤศจิกายน 2559 - 10:24 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร 538 24 พฤศจิกายน 2559 - 10:15 น.
ประกวดราคาซื้กระดาษทดสอบโคลีเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันศัตรูพืช(e-bidding) 871 17 พฤศจิกายน 2559 - 14:09 น.
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) ครั้งที่2/2559 538 17 พฤศจิกายน 2559 - 10:40 น.
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) ครั้งที่1/2559 538 01 พฤศจิกายน 2559 - 16:19 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) 534 18 ตุลาคม 2559 - 10:04 น.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ 658 23 สิงหาคม 2559 - 14:53 น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 903 10 สิงหาคม 2559 - 10:17 น.
ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ บำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 665 30 มิถุนายน 2559 - 15:57 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์) 759 27 พฤษภาคม 2559 - 15:30 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 664 19 พฤษภาคม 2559 - 10:10 น.
ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ตำแหน่ง 655 28 เมษายน 2559 - 15:00 น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารสอบราคาซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1 รายการ 656 20 เมษายน 2559 - 11:16 น.
ประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 90 รายการ เพื่อสนับสนุนการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 583 06 มกราคม 2559 - 13:43 น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 90 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 503 25 ธันวาคม 2558 - 12:55 น.
ประกาศสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯรับสมัครงาน พนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 3 อัตรา) เงินเดือน 9000 บาท 665 08 กันยายน 2558 - 14:05 น.
(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง 606 01 กันยายน 2558 - 17:41 น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 รายการ 705 30 มิถุนายน 2558 - 16:18 น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุและสภาพการใช้งาน จำนวน 9 รายการ 633 30 มิถุนายน 2558 - 16:16 น.