ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 211 29 มกราคม 2563 - 04:07 น.
ราคากลางสารเคมี 70 รายการ 3,031,890 บาท 274 28 มกราคม 2563 - 07:45 น.
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 53 รายการ 1,001,310 บาท 331 28 มกราคม 2563 - 07:44 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ 205 22 มกราคม 2563 - 08:16 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ 214 22 มกราคม 2563 - 08:16 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 199 22 มกราคม 2563 - 08:15 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 191 22 มกราคม 2563 - 08:14 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 219 22 มกราคม 2563 - 07:47 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 143 22 มกราคม 2563 - 05:55 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 150 22 มกราคม 2563 - 05:54 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 142 22 มกราคม 2563 - 05:53 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 848 16 มกราคม 2563 - 09:33 น.
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 951 16 มกราคม 2563 - 09:33 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสรประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 945 16 มกราคม 2563 - 09:32 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน 235 08 มกราคม 2563 - 05:50 น.
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 311 11 ตุลาคม 2562 - 04:17 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปฯ 394 03 ตุลาคม 2562 - 05:01 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 412 19 กันยายน 2562 - 11:45 น.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 357 19 กันยายน 2562 - 11:42 น.
ขยายเวลารับสมัครบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... 400 29 เมษายน 2562 - 09:11 น.