ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษษเชิงป้องกันและเปรียบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 311 11 สิงหาคม 2560 - 13:52 น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ 534 10 เมษายน 2560 - 15:57 น.
ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 32 รายการ 490 14 มีนาคม 2560 - 14:26 น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 421 10 มกราคม 2560 - 14:57 น.
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 429 04 มกราคม 2560 - 10:16 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 403 20 ธันวาคม 2559 - 11:23 น.
ประกวดราคาซื้้อเครื่องวิเคราะห์ประมาณแร่ธาตุ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) 387 09 ธันวาคม 2559 - 14:27 น.
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 1 งาน 421 28 พฤศจิกายน 2559 - 10:24 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร 370 24 พฤศจิกายน 2559 - 10:15 น.
ประกวดราคาซื้กระดาษทดสอบโคลีเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันศัตรูพืช(e-bidding) 429 17 พฤศจิกายน 2559 - 14:09 น.
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) ครั้งที่2/2559 363 17 พฤศจิกายน 2559 - 10:40 น.
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) ครั้งที่1/2559 404 01 พฤศจิกายน 2559 - 16:19 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) 347 18 ตุลาคม 2559 - 10:04 น.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ 445 23 สิงหาคม 2559 - 14:53 น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 576 10 สิงหาคม 2559 - 10:17 น.
ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ บำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 496 30 มิถุนายน 2559 - 15:57 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์) 560 27 พฤษภาคม 2559 - 15:30 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 502 19 พฤษภาคม 2559 - 10:10 น.
ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ตำแหน่ง 486 28 เมษายน 2559 - 15:00 น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารสอบราคาซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1 รายการ 496 20 เมษายน 2559 - 11:16 น.