ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 20 มกราคม 2565 - 03:27 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 20 มกราคม 2565 - 03:27 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 19 มกราคม 2565 - 01:56 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 19 มกราคม 2565 - 01:55 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 19 มกราคม 2565 - 01:55 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 19 มกราคม 2565 - 01:54 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 19 มกราคม 2565 - 01:53 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 19 มกราคม 2565 - 01:53 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 18 มกราคม 2565 - 09:01 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 18 มกราคม 2565 - 09:00 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 18 มกราคม 2565 - 09:00 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 18 มกราคม 2565 - 08:59 น.
ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44 16 ธันวาคม 2564 - 08:47 น.
ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 53 14 ธันวาคม 2564 - 10:50 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 74 03 ธันวาคม 2564 - 09:50 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 50 02 ธันวาคม 2564 - 11:34 น.
ราคากลางจัดซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 910,000 บาท 46 01 ธันวาคม 2564 - 08:02 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ 41 01 ธันวาคม 2564 - 08:01 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 62 02 พฤศจิกายน 2564 - 08:57 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47 02 พฤศจิกายน 2564 - 08:57 น.