ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน ๒๖ รายการ 5 13 มกราคม 2564 - 11:02 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 10 12 มกราคม 2564 - 08:54 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 13 11 มกราคม 2564 - 08:21 น.
ประกวดราคาจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37 18 ธันวาคม 2563 - 03:01 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b 33 15 ธันวาคม 2563 - 03:51 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49 05 ธันวาคม 2563 - 03:09 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60 05 ธันวาคม 2563 - 03:08 น.
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 46 03 ธันวาคม 2563 - 07:12 น.
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 45 03 ธันวาคม 2563 - 07:11 น.
ราคากลางจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการ 29 02 ธันวาคม 2563 - 09:08 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการ 22 02 ธันวาคม 2563 - 09:08 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 22 01 ธันวาคม 2563 - 05:20 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 21 01 ธันวาคม 2563 - 05:20 น.
ราคากลางอเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 21 30 พฤศจิกายน 2563 - 04:14 น.
ราคากลางเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 23 30 พฤศจิกายน 2563 - 04:14 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 19 30 พฤศจิกายน 2563 - 04:13 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 20 30 พฤศจิกายน 2563 - 04:13 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 32 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:47 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เช่าห้องเก็บเอกสาร จำนวน 1 ห้อง 37 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:46 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง 41 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:46 น.