การประชุม / อบรม
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
การประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : การจัดทำแผนปฏิบัติราชการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ เขตบางเขน วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 1,617 29 มิถุนายน 2558 - 17:04 น.
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการประชุมอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชม. อบรมวันที่ 8 -19 มิถุนายน 2558 1,288 25 พฤษภาคม 2558 - 13:34 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2558 2,034 28 เมษายน 2558 - 15:10 น.
ประชุมหลักสูตรพื้นฐานด้านโรคจากการประกอบอาชีพฯ ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 761 02 เมษายน 2558 - 15:47 น.
ประชุมวิชาการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 เปิดโลกทัศน์ความร่วมมืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสู่อาเซียน Bridging Occupational & Environmental Health Collaboration With ASEAN Economic community ณ รร.รามาการ์เด้น กทม. วันที่ 25-27 กพ. 58 1,930 22 มกราคม 2558 - 11:24 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม(PMQA) ณ โรงแรมเคนชิงตัน อิงลิชการ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 936 26 มกราคม 2558 - 10:04 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยกายภาพและถ่ายทอดความรู้แก่เครือข่าย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 657 22 มกราคม 2558 - 11:36 น.
กองการเจ้าหน้าที่กรม คร.ดูงาน 5ส ที่สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาเยี่ยมชมดูงาน 5ส ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 ธันวาคม 2557 1,326 26 มกราคม 2558 - 09:44 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้แนวทางการใช้ค่ามาตรฐานการเฝ้าระวังสุขภาพ/การจัดการพิษสารเคมีในพื้นที่เสี่ยง เรื่อง Thai BEIs และ Reference Value 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค วันที่ 22- 23 ธันวาคม 2558 1,235 26 มกราคม 2558 - 09:57 น.