ความรู้เรื่องโรค
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
6.1 อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน 21,181 06 มกราคม 2558 - 10:43 น.
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบก่อภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ 8,022 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคายจากการประกอบอาชีพ 10,199 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
4.4 โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ 16,711 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
4.3 โรคบิสสิโนสิส 18,540 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
4.2 โรคแอสเบสโตลิส 28,959 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
4.1 โรคซิลิโคสิส 51,066 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
3.3 โรคเลปโตสไปโรสิส 6,851 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
3.2 โรคแอนแทรกซ์ 6,379 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
3.1 วัณโรคปอด 10,459 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
2.2 โรคจากความร้อน 19,972 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน 39,227 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
1.16 โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 30,721 06 มกราคม 2558 - 10:36 น.
1.15 โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด์ 6,835 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.14 โรคคาร์บอนมอนนอกไฃด์ 8,520 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.13 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 14,898 06 มกราคม 2558 - 10:34 น.
1.12 โรคจากแอมโมเนีย 19,265 30 ธันวาคม 2557 - 13:55 น.
1.11 คลอรีน 11,200 30 ธันวาคม 2557 - 13:52 น.
1.10 โรคจากตะกั่ว 33,903 30 ธันวาคม 2557 - 13:47 น.
1.9 โรคจากปรอท 15,589 30 ธันวาคม 2557 - 13:42 น.