ความรู้เรื่องโรค
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
6.1 อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน 25,351 06 มกราคม 2558 - 10:43 น.
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบก่อภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ 9,437 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคายจากการประกอบอาชีพ 12,168 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
4.4 โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ 19,175 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
4.3 โรคบิสสิโนสิส 22,411 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
4.2 โรคแอสเบสโตลิส 32,983 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
4.1 โรคซิลิโคสิส 57,994 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
3.3 โรคเลปโตสไปโรสิส 9,129 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
3.2 โรคแอนแทรกซ์ 8,135 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
3.1 วัณโรคปอด 13,053 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
2.2 โรคจากความร้อน 23,658 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน 45,850 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
1.16 โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 36,083 06 มกราคม 2558 - 10:36 น.
1.15 โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด์ 8,235 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.14 โรคคาร์บอนมอนนอกไฃด์ 11,000 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.13 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 17,814 06 มกราคม 2558 - 10:34 น.
1.12 โรคจากแอมโมเนีย 24,254 30 ธันวาคม 2557 - 13:55 น.
1.11 คลอรีน 14,489 30 ธันวาคม 2557 - 13:52 น.
1.10 โรคจากตะกั่ว 38,918 30 ธันวาคม 2557 - 13:47 น.
1.9 โรคจากปรอท 19,439 30 ธันวาคม 2557 - 13:42 น.