ความรู้เรื่องโรค
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
6.1 อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน 27,426 06 มกราคม 2558 - 10:43 น.
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบก่อภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ 10,109 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคายจากการประกอบอาชีพ 13,147 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
4.4 โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ 20,235 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
4.3 โรคบิสสิโนสิส 23,948 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
4.2 โรคแอสเบสโตลิส 35,451 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
4.1 โรคซิลิโคสิส 60,512 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
3.3 โรคเลปโตสไปโรสิส 10,772 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
3.2 โรคแอนแทรกซ์ 9,107 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
3.1 วัณโรคปอด 14,311 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
2.2 โรคจากความร้อน 25,415 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน 48,689 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
1.16 โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 38,514 06 มกราคม 2558 - 10:36 น.
1.15 โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด์ 8,910 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.14 โรคคาร์บอนมอนนอกไฃด์ 12,556 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.13 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 19,290 06 มกราคม 2558 - 10:34 น.
1.12 โรคจากแอมโมเนีย 26,581 30 ธันวาคม 2557 - 13:55 น.
1.11 คลอรีน 16,529 30 ธันวาคม 2557 - 13:52 น.
1.10 โรคจากตะกั่ว 41,646 30 ธันวาคม 2557 - 13:47 น.
1.9 โรคจากปรอท 22,132 30 ธันวาคม 2557 - 13:42 น.