ความรู้เรื่องโรค
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
6.1 อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน 40,498 06 มกราคม 2558 - 10:43 น.
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบก่อภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ 15,041 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคายจากการประกอบอาชีพ 20,167 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
4.4 โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ 30,290 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
4.3 โรคบิสสิโนสิส 39,264 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
4.2 โรคแอสเบสโตลิส 51,626 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
4.1 โรคซิลิโคสิส 89,732 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
3.3 โรคเลปโตสไปโรสิส 20,913 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
3.2 โรคแอนแทรกซ์ 15,574 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
3.1 วัณโรคปอด 24,203 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
2.2 โรคจากความร้อน 38,363 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน 70,434 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
1.16 โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 61,535 06 มกราคม 2558 - 10:36 น.
1.15 โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด์ 13,634 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.14 โรคคาร์บอนมอนนอกไฃด์ 23,431 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.13 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 35,645 06 มกราคม 2558 - 10:34 น.
1.12 โรคจากแอมโมเนีย 45,148 30 ธันวาคม 2557 - 13:55 น.
1.11 คลอรีน 27,306 30 ธันวาคม 2557 - 13:52 น.
1.10 โรคจากตะกั่ว 67,988 30 ธันวาคม 2557 - 13:47 น.
1.9 โรคจากปรอท 39,864 30 ธันวาคม 2557 - 13:42 น.