ความรู้เรื่องโรค
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
6.1 อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน 44,846 06 มกราคม 2558 - 10:43 น.
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบก่อภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ 17,551 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคายจากการประกอบอาชีพ 23,461 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
4.4 โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ 34,617 06 มกราคม 2558 - 10:42 น.
4.3 โรคบิสสิโนสิส 46,235 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
4.2 โรคแอสเบสโตลิส 58,348 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
4.1 โรคซิลิโคสิส 101,531 06 มกราคม 2558 - 10:41 น.
3.3 โรคเลปโตสไปโรสิส 25,524 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
3.2 โรคแอนแทรกซ์ 18,270 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
3.1 วัณโรคปอด 28,050 06 มกราคม 2558 - 10:40 น.
2.2 โรคจากความร้อน 43,703 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน 79,810 06 มกราคม 2558 - 10:39 น.
1.16 โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 76,028 06 มกราคม 2558 - 10:36 น.
1.15 โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด์ 15,821 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.14 โรคคาร์บอนมอนนอกไฃด์ 27,450 06 มกราคม 2558 - 10:35 น.
1.13 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 43,746 06 มกราคม 2558 - 10:34 น.
1.12 โรคจากแอมโมเนีย 51,424 30 ธันวาคม 2557 - 13:55 น.
1.11 คลอรีน 32,000 30 ธันวาคม 2557 - 13:52 น.
1.10 โรคจากตะกั่ว 79,204 30 ธันวาคม 2557 - 13:47 น.
1.9 โรคจากปรอท 45,697 30 ธันวาคม 2557 - 13:42 น.