สถานการณ์โรค
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยด้านสารเคมี ไตรมาสที่ 1/2560 (1ตุลาคม - 31ธันวาคม 2559) 1,061 27 มกราคม 2560 - 19:40 น.
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง (ICD-10 Code J40-J47) ใน 8 จังหวัดทางภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2558 1,972 22 พฤศจิกายน 2559 - 09:25 น.
รายงานสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผู้ประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 2,603 08 พฤศจิกายน 2559 - 16:21 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยด้านสารเคมี ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 58 – 30 กันยายน 2559) 1,669 12 ตุลาคม 2559 - 13:26 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยด้านสารเคมี ไตรมาสที่ 4/2559 (กรกฎาคม – กันยายน 2559) 1,055 12 ตุลาคม 2559 - 10:40 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยด้านสารเคมี ไตรมาสที่ 3/2559 (เมษายน – มิถุนายน 2559) 1,277 14 กรกฏาคม 2559 - 11:53 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาสที่ 2/2559 (มกราคม – มีนาคม 2559) 1,439 07 เมษายน 2559 - 16:16 น.
รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2557 4,655 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 10:53 น.
รายงานสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ในภาคอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 3,128 27 มกราคม 2559 - 16:38 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาสที่ 1/2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) 1,258 14 มกราคม 2559 - 13:56 น.
การวิเคราะห์ความเสี่ยง อุบัติภัยทางสารเคมี 4,730 18 พฤศจิกายน 2558 - 14:30 น.
สรุปรายงานการสอบสวนโรคและผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 2,764 04 พฤศจิกายน 2558 - 10:47 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาสที่ 4/2558 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2558) 888 26 ตุลาคม 2558 - 16:04 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 1,485 19 ตุลาคม 2558 - 10:20 น.
ข้อมูลอัตราป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งล้อมปี 2553 - 2557(ไฟล์ excel ) 2,618 30 กันยายน 2558 - 09:27 น.
รายงานสถานการณ์ การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรณีอุบัติภัยสารเคมี 1,756 21 กันยายน 2558 - 10:34 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาสที่ 3/2558 (เมษายน - มิถุนายน 2558) 950 09 กรกฏาคม 2558 - 15:29 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาสที่ 2/2558 (มกราคม - มีนาคม 2558) 976 03 เมษายน 2558 - 15:49 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาส ที่ 1/2558 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) 925 27 พฤศจิกายน 2557 - 16:15 น.
รายงานการสอบสวนโรคปี 2557 1,661 14 พฤษภาคม 2558 - 10:55 น.