สถานการณ์โรค
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาสที่ 2/2559 (มกราคม – มีนาคม 2559) 1,258 07 เมษายน 2559 - 16:16 น.
รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2557 4,113 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 10:53 น.
รายงานสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ในภาคอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2,360 27 มกราคม 2559 - 16:38 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาสที่ 1/2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) 1,005 14 มกราคม 2559 - 13:56 น.
การวิเคราะห์ความเสี่ยง อุบัติภัยทางสารเคมี 3,615 18 พฤศจิกายน 2558 - 14:30 น.
สรุปรายงานการสอบสวนโรคและผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 2,447 04 พฤศจิกายน 2558 - 10:47 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาสที่ 4/2558 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2558) 723 26 ตุลาคม 2558 - 16:04 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 1,090 19 ตุลาคม 2558 - 10:20 น.
ข้อมูลอัตราป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งล้อมปี 2553 - 2557(ไฟล์ excel ) 2,305 30 กันยายน 2558 - 09:27 น.
รายงานสถานการณ์ การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรณีอุบัติภัยสารเคมี 1,433 21 กันยายน 2558 - 10:34 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาสที่ 3/2558 (เมษายน - มิถุนายน 2558) 781 09 กรกฏาคม 2558 - 15:29 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาสที่ 2/2558 (มกราคม - มีนาคม 2558) 824 03 เมษายน 2558 - 15:49 น.
รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี ไตรมาส ที่ 1/2558 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) 694 27 พฤศจิกายน 2557 - 16:15 น.
รายงานการสอบสวนโรคปี 2557 1,366 14 พฤษภาคม 2558 - 10:55 น.
รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2556 5,227 14 พฤษภาคม 2558 - 11:21 น.
รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2555 4,967 21 มกราคม 2558 - 10:42 น.
รายงาน สถานการณ์และมาตรการป้องกันอุบัติภัยจากวัตถุระเบิดประเภทพลุ/ ดอกไม้เพลิง/ บั้งไฟ 493 22 มกราคม 2558 - 11:10 น.
รายงานการพยากรณ์โรค พิษจากสารกำจัดศัตรูพืชภาคเกษตรกรรม 1,563 25 พฤษภาคม 2558 - 10:15 น.
ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช ปี 2553-2557(Excel) 1,506 22 พฤษภาคม 2558 - 11:13 น.
การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2557 1,312 01 กรกฏาคม 2558 - 11:12 น.