ราคากลางเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง เป็นงิน 697,992 บาท
 

ดาวน์โหลด