ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 5 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ
 

ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 5 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ