กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2563
 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
    เงินเดือน 15,960 บาท

2 .ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
    เงินเดือน 15,960 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ


ดาวน์โหลด