กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรับสมัครลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 3 อัตรา
 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรับสมัครลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 3 อัตรา

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บ.
2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16000 บ.

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 63 ถึง 13 มีนาคม 2563. ในวันและเวลาราชการ


ดาวน์โหลด