2.2 โรคจากความร้อน
 

2.2 โรคจากความร้อน (Disease caused by heat radiation)

สาเหตุการเกิดโรค เป็นภาวะผิดปกติในการตอบสนองของร่างกายต่อการสัมผัสความร้อนสูงกว่าปกติ และไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับปกติได้

ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง
การทำงานในอุตสาหกรรมที่มีความร้อนสูงดังต่อไปนี้ การถลุงเหล็ก การหลอมโลหะ การทำแก้ว การทำกระเบื้องเคลือบ พนักงานดับเพลิง งานก่อสร้าง เกษตรกรรม งานรีดผ้า การทำเหมืองเปิด การสำรวจ แร่ น้ำมัน ห้องครัว ห้องซักฟอก

อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
ในภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทำให้ระบบการทำงานของศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายทำงานผิดปกติ ระบบการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายไม่ได้ผล อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น
อาการสัมผัสความร้อนสูงมีหลายระดับดังนี้
1. ตะคริวจากความร้อน ( Heat cramp)
2. อาการเหนื่อยล้าจากความร้อน ( Heat exhaustion ) ได้แก่เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย ชีพจรเต้น เร็วปวดศีรษะ วิงเวียน ผิวหนังเปียกชื้น อาจหมดสติ
3. เป็นลมจากความร้อน ( Heat stroke)  มีอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท ชักหมดสติ และ อาจเสียชีวิต  วัดอุณหภูมิทางทวารหนักได้มากกว่า 40.2 ºc

การวินิจฉัยเพื่อการรายงาน
1.ประวัติการสัมผัสกับความร้อนสูง
2. อาการและอาการแสดงจำเพาะกับโรคจากความร้อน
3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
โดยเก็บปัสสาวะตรวจหลังออกจากกะหรือหลังเลิกงาน
- อาการ Heat cramp : ตรวจพบว่าค่า Creatinine phosphokinase ( CPK) ในเลือดสูงขึ้น  มีสาร Creatin  รั่วในปัสสาวะ
- อาการ Heat exhaustion มีปัสสาวะออกน้อย
- อาการ Heat stroke  มีกรดยูริคสูงในเลือด  มีระดับ CPK ในเลือดสูงขึ้น