การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนและซ้อมแผน กรณีอุบัติภัยสารเคมี ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 

การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนและซ้อมแผน  กรณีอุบัติภัยสารเคมี ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันที่ 5 – 8  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 เอกสารการประชุม

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561