การอบรมเพื่อการจัดการอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2561
 

 

การอบรมเพื่อการจัดการอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2561
(Occupational and Environmental Health Administration : OEHA)
ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จ.นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561

 เอกสารประกอบการอบรม

          วันที่ 18 มิถุนายน 2561

          วันที่ 19 มิถุนายน 2561

          วันที่ 20 มิถุนายน 2561

          วันที่ 21 มิถุนายน 2561

          วันที่ 22 มิถุนายน 2561