1.6 โรคจากโครเมียม
 

1.6 โรคจากโครเมียม (Disease caused by chromium or its toxic compounds)
สูตรเคมี Cr   สารในกลุ่มนี้ได้แก่  โครเมียม  chromium  trioxide ( Cr03 ) chromic acid anhydride  สีและกลิ่นจะแตกต่างกันขึ้นกับสารประกอบเฉพาะโครเมียม (III)

ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง
งานชุบโลหะ คนงานในโรงงานแก้ว การทำน้ำมันให้บริสุทธิ์  คนงานโลหะ อุตสาหกรรมเหล็กกล้า หรือโลหะผสม อุตสาหกรรมสี  อุตสาหกรรมฟอกหนัง งานเชื่อมโลหะ  

อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
โครเมียมเข้าสู่ร่างกาย การดูดซึมทางผิวหนัง การสูดดม การรับประทาน พิษของโครเมียมขึ้นอยู่กับวา เลนซีเป็นสำคัญ โดยทั่วไปโครเมียมวาเลนซี 3และ 5 จะมีพิษค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะสารประกอบของ โครเมียมวาเลนซี 5บางชนิดอาจเป็นสารก่อมะเร็ง โครเมียมเข้าสู่ร่างกาย โครเมียมจะถูกดูดซึมในร่างกายร้อยละ 10  โครเมียมวาเลนซี 3 จะไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ ในขณะที่โครเมียมวาเลนซี 5  สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเม็ดเลือดแดงได้อย่างรวดเร็ว และถูกเปลี่ยนไปไปเป็นโครเมียมวาเลนซี 3ภายในเซลล์เม็ดเลือด แดง ดังนั้นโครเมียมที่อยู่ในร่างกายส่วนใหญ่จะเป็นโครเมียมวาเลนซี 3 และจะปะปนสะสมอยู่ในไข กระดูก ปอด ตับ น้ำเหลือง และม้าม สะสมอยู่ในปอดมากที่สุด โครเมียมที่เข้าสู่ร่างกาย ถูกขับออกมากับ ปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่ภายใน 8 ชั่วโมง หลังจากได้รับเข้าไปในร่างกาย แต่จะอยู่ในรูปของโครเมียมวาเลนซี 3

อาการเฉียบพลัน การสัมผัสอย่างเฉียบพลัน กับฝุ่นโครเมียม ทำให้เกิดอาการเกิดการอักเสบของ ผิวหนัง  ไอ มีเสียงหวีด  ปวดศีรษะ น้ำหนักลด  ระคายเคือง หลอดลมปอด น้ำตามไหล  เยื่อบุตาอักเสบ คัน ในช่องจมูก

อาการชนิดเรื้อรัง การสัมผัสโครเมียมเป็นระยะเวลานาน  จะมีอาการระคายเคืองทางผิวหนัง  และ มีการอักเสบที่ผนังกั้นจมูก  และที่อันตรายเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด

การวินิจฉัยโรคเพื่อการรายงาน
1. มีประวัติการสัมผัส โดยทำงานที่มีการสัมผัสโครเมียม และสารประกอบของโครเมียม
2. มีอาการและพยาธิสภาพที่เข้าได้กับโรค

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. การตรวจระดับโครเมียมในเลือดและในปัสสาวะ
2. การตรวจCBC และการตรวจ SGOT

มาตรฐานทางด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515  กำหนดให้ปริมาณสารเคมีในบรรยากาศ ต้องไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร

มาตรฐานทางชีวภาพ
ค่า BEI ของ ACGIH  โครเมียมในปัสสาวะ 10 µg/g creatinine (เก็บช่วงเวลาทำงาน) 30 µg/g creatinine
(เก็บช่วงเลิกงานวันสุดท้ายก่อนหยุดสุดสัปดาห์)