การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2560
 

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2560 "เครือข่ายสุขภาพทางทะเล (MARITIME MEDICINE)" 
ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพเรือ โดยกรมการแพทย์ทหารเรือ
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ