ฉบับที่ 1 สำนักโรคฯ ร่วมจัดงานป้องกันภัยจากพิษสารตะกั่ว พร้อมกับ 30 ประเทศทั่วโลก