ฉบับที่ 3 สำนักโรคฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจากมาณฑลกวางตุ้ง