ฉบับที่ 9 สำนักฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ กรณีโกดังไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ