บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน ข่าวดีกรมควบคุมโรค กำลังร่างกฎหมายคุ้มครองประชาชน
 

 

 

 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน ข่าวดีกรมควบคุมโรค กำลังร่างกฎหมายคุ้มครองประชาชน
จากการประกอบอาชีพ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (Modernine TV) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559