การอบรมแพทย์ระยะสั้น ด้านการจัดการอาชีวอนามัย
 

การอบรมแพทย์ระยะสั้น ด้านการจัดการอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 1
(Occupational and Environmental Health Administration,OEHA) วันที่ 1-5 สค. 59

สำหรับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และพื้นที่อุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม
แพทย์ในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สสจ. สคร. กรมควบคุมโรค และแพทย์ผู้สนใจ

สถานที่ โรงแรมพักพิงอิงทาง งามวงศ์วาน ซอย 19 จังหวัดนนทบุรี

ไม่มีค่าลงทะเบียน(ฟรี)  ค่าเดินทาง และค่าที่พัก สามารถเบิกจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามอัตราราชการ

ขอข้อมูลเพิ่มที่ไลน์ไอดี
Line id : @envocc
หรือ http://line.me/ti/p/%40envocc

ด่วน หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 กค. 59
กรุณาส่งใบสมัคร และใบตอบรับการอบรม ภายในวันที่ 25 กค. 59

มาที่สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Fax 02 590 4388

หรือทาง E-mail
hybridbhyb@gmail.com , media.envocc@gmail.com , envocctv@gmail.com

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.ใบตอบรับการอบรม
3.ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.ใบอนุมัติเข้ารับการอบรมจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 26 กค. 59 ที่เว็บสำนักโรคฯ

ผู้ประสานงาน
คุณศิริพร พรพิรุณโรจน์ โทร 02 590 4380 มือถือ 063 932 4654
คุณสุชาดา ม่วงอ่อน โทร 02 590 4380

Download เอกสาร ได้ที่
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/409

ติดตามข้อมูลได้ที่
Facebook สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสาร
-เอกสารแนะนำหลักสูตร
-กำหนดการอบรม
-หนังสือเชิญอบรม
-ใบสมัคร
-ใบตอบรับการอบรม

-ประกาศรายชื่อแพทย์ที่เข้ารับการอบรม