ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 สำนักโรคฯ กรมควบคุมโรค เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือกฎหมายระหว่างประเทศ สู่การพัฒนากฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม