ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

วัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดได้จากเอกสาร


ดาวน์โหลด