การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ

สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ

วันที่ 27-28 เมษายน 2559

ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลด