ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายกฏอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก(ด้านความปลอดภัยด้านเคมีและกัมมันตภาพรังสี วันที่ 20-22 เมษายน 2559
 

 

ไฟล์แผนที่ใช้งานร่วมกับ GoogleEarth