เปิดรับสมัคร สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2559
 

เปิดรับสมัคร สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข" ประจำปี 2559 หากท่านเข้าร่วมโครงการฯ

ท่านจะเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของท่านนั้นมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม 2559

ยื่นใบสมัครได้โดยตรงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่ของท่าน

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ลิ้งดาวน์โหลดด้านล่าง


ดาวน์โหลด