ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 58 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ถ่ายทอดงานสำคัญ ปี59 สู่เครือข่าย สคร.