ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.ย.58 ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ เรื่อง "ระวังพิษจากขยะถึงพิการหรือตาย"