ประกาศสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯรับสมัครงาน พนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 3 อัตรา) เงินเดือน 9000 บาท