ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มิ.ย.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯร่วมรณรงค์โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายฯ ณ อบต.แดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์