ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กพ.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ รุกเปิดเวทีสัญจรประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค พัฒนาแนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม